MiljöledningssystemHemPartner Service & Utveckling har ett utvecklat miljöledningssystem som baseras på ISO 14001. Vi arbetar för en hållbar resursanvändning och miljömedvetenhet.

Företaget agerar alltid på ett miljömedvetet sätt och vi beaktar och applicera aktiv miljömedvetenhet i uppdragets genomförande. Vi strävar efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten genom att bland annat göra miljömedvetna inköp där så är möjligt. Vi ställer även höga krav på våra samarbetspartners och underleverantörer att de följer ställda miljökrav. Dessa krav återspeglas och regleras i avtal. Vår filosofi är att endast använda de resurser och produkter som vi behöver. Det betyder att vi arbetar genom att strömlinjeforma miljöarbetet inom områdena; (1) inköp av varor och produkter; (2) eget arbete; (3) energi; (4) sopor och avfall. Vi har i vårt senaste möte 30 jan 2017 uppdaterat och beslutat om följande mål:

  • Vi ska i första hand välja miljömärkta varor och leverantörer som arbetar efter tydliga miljömål.
  • Endast använda lokaler alltefter behov av yta och på så vis endast förbruka den energianvändning vi behöver. Det betyder att istället för att nyttja stora lokaler, hyr lokaler efter behov. Detta ger oss möjlighet att hyra extra och nyttja större lokaler vid exempelvis föreläsningar och/eller större möten.
  • Vår resepolicy innebär att vi använder oss av det mest miljövänliga alternativet och åker kommunalt såsom buss, tåg där det är möjligt. Vi samåker också ifall vi behöver ta bilen till samma mötesplats. Vi använder E-post, telefon och Skype/videokonferens så mycket som möjligt.
  • Vi sorterar avfall enligt miljöriktlinjer enligt den av kommunen fastlagda miljöplanen. Vi tillämpar både källsortering och återvinner.
  • Vi strävar efter att öka medvetenhet om våra miljömål hos samarbetspartners, kunder och underleverantörer. Vår miljöpolicy läggs med som bilaga till avtal med underleverantörer och andra konsulter.
  • Vi uppdaterar vår miljöpolicy minst 2 ggr per år. Ledningen tar ansvaret för miljön på största allvar. Detta gäller även arbetsmiljön där styrelsen är ytterst ansvarig. Miljöperspektivet ska finnas med i alla relevanta frågor. Vår utnämnde ansvarige för miljö och kvalitetsfrågor kallar till uppföljningsmöten med berörda parter vid behov och alltid minst 2 ggr per år.