Om HemPartner Service & Utveckling ABHemPartner Service & Utveckling AB är ett företag inom Qivo gruppen och arbetar främst med hemtjänst och har sitt säte i Gävle. Övriga företag inom gruppen är Qivo AB som verkar inom området vård och omsorg, företaget granskar, kvalitetssäkrar och certifierar verksamheter samt AssistansPartner i Gävleborg AB som bedriver personlig assistans.

Bolagen i företagsgruppen omsätter tillsammans 23 miljoner.

Information om verksamhetenHemPartner Service & Utveckling AB har funnits sedan 2011 och erbjuder i dag hemtjänst inom kommunal verksamhet och fristående regi samt privat verksamhet. De orter där företaget är verksamt finns oftast både personal för hemtjänst och personlig assistans. Det innebär att vi sprider kompetens och kunskap mellan berörda områden och att vi är flexibla vad gäller mantimmar och utförandet. Företaget har utvecklat produkter och tjänster som säkerställer kvaliteten på arbetet i verksamheten, från kompetens till att processer och rutiner efterföljs. Vi visar en sammantagen bild av alla styrkor och förbättringsområden i verksamheten.

Affärsplanen för HemPartner Service & Utveckling AB är att växa inom Gävleborg regionen och i första hand på de orter där vi bedriver personlig assistans verksamhet. Vi har en affärskoordinator på plats på de orter där vi levererar hemtjänst.